Nekatere veterine po Sloveniji tudi jeseni ponujajo ugodnejše cene posegov sterilizacij in kastracij, v nekaterih občinah pa so še vedno aktualne tudi spomladanske akcije.

Veliko društev, občin in veterinarskih ambulant izvaja posege sterilizacij in kastracij po ugodnih cenah, nekateri to izvajajo celo brezplačno. Če se vaš kraj ne nahaja na seznamu, kontaktirajte vašo občino ter povprašajte, če imajo še kaj neporabljenih sredstev iz spomladanske akcije. Lahko kontaktirate tudi najbližje društvo in prosite, da vam pomagajo.

Zakaj sta sterilizacija in kastracija koristni si preberite v članku Sterilizacija in kastracija – bodi del rešitve in ne problema

POMURJE IN MOŠKANJCI

No photo description available.
Vir: Društvo za zaščito živali Pomurja

ROGAŠKA SLATINA

Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije živali največ do višine  50 % cene storitve vključno z DDV, vendar ne več kot 20 EUR za kastracijo mačka in 35 EUR za sterilizacijo mačke. Posameznemu upravičencu se sofinancira poseg pri največ dveh lastniških živalih na gospodinjstvo. 

Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo stalno prebivališče na območju občine Rogaška Slatina,
  • sterilizacija ali kastracija je bila opravljena v obdobju od vključno 1. 1. 2021 do vključno 30. 10. 2021 oz. do porabe sredstev.

Vloge za prijavo na razpis so na voljo na spletni strani Občine Rogaška Slatina http://www.rogaska-slatina.si in na vložišču Občine Rogaška Slatina. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali morajo prosilci priložiti račun za opravljeno storitev, fotokopijo bančne kartice in parafiran vzorec pogodbe (priloga2).

Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 29. 10. 2021.

KOSTANJEVICA NA KRKI

V Kostanjevici na Krki so v letošnjem letu za sofinanciranje sterilizacije mačk in kastracije mačkov predvideli 1.500 evrov, storitve bodo sofinancirali do porabe sredstev. Za sofinanciranje storitev se morajo lastniki pri Veterinarski bolnici Brežice, kjer bodo v letu 2021 izvedli omenjene storitve, izkazati z veljavnim osebnim dokumentom, s katerim bodo dokazali stalno prebivališče v občini Kostanjevica na Krki.

ŠMARJE PRI JELŠAH

Vloge za dodelitev sredstev morajo prispeti na sedež občine Šmarje pri Jelšah ne glede na vrsto dostave najkasneje do petka, 29. 10. 2021 do 13.00 ure. Prosilci vložijo prošnje za dodelitev sredstev na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah, oddelek za gospodarstvo ali osebno na vložišču občine.

AJDOVŠČINA

Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije živali največ do višine 50 % cene storitve vključno z DDV, vendar ne več kot 17,50 EUR za kastracijo mačka in 26,18 EUR za sterilizacijo mačke. Posameznemu upravičencu se sofinancira poseg pri največ dveh živalih.

Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo stalno prebivališče na območju občine Ajdovščina,

–          sterilizacija ali kastracija je bila opravljena v obdobju od vključno 15. 11. 2020 do vključno 15. 11. 2021.

RADEČE

Subvencija je namenjena občanom Občine Radeče. Tisti, ki se odločijo za sterilizacijo mačke ali kastracijo mačka po subvencionirani ceni, se za poseg lahko naročijo na:

  • Veterinarski postaji Laško, PE Radeče (tel. št. 03/734-16-16 ali 03/734-16-18)
  • Veterinarski postaji Sevnica, PE Radeče (tel. št. 041/644-782)

MEDVODE

SEMIČ

Občani lahko cenovno ugodnejše pogoje posegov izkoristijo od 15. februarja 2021 do 15. novembra 2021 oziroma do porabe sredstev pri izbranima izvajalcema veterinarskih storitev v Beli krajini

BOHINJ

Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije mačke največ do višine 40 % cene storitve vključno z DDV, vendar ne več kot 20,00 EUR za kastracijo mačka in 30,00 EUR za sterilizacijo mačke. Posameznemu upravičencu se sofinancira poseg pri največ dveh živalih.
Ostali stroški, ki morebiti nastanejo in so nujno potrebni za oskrbo živali, niso upravičen strošek subvencije.

Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju občine Bohinj,
  • podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije lastniške živali in sicer za storitev, ki je opravljena v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 10. 2021 oziroma do porabe sredstev.

METLIKA

Občani lahko cenovno ugodnejše pogoje veterinarskih posegov izkoristijo do 30. novembra 2021 oziroma do porabe sredstev pri izbranima izvajalcema veterinarskih storitev v Beli krajini, in sicer:

a/ Belokranjska veterinarska služba d.o.o. Črnomelj, Ločka cesta 14a, 8340 Črnomelj

b/ Veterinarska ambulanta Črnomelj d.o.o., Zadružna cesta 14, 8340 Črnomelj.

LOŠKA DOLINA

Občani lahko cenovno ugodnejše pogoje posegov izkoristijo od 01.02.2021 do 30.10.2021 oziroma do porabe sredstev pri izbranem izvajalcu veterinarskih storitev:

Veterinarska postaja Cerknica d.o.o., Gerbičeva 39, 1380 Cerknica, tel. št. : 041 621 258.

ČRNOMELJ

Oznake:
0število delitev
Previous Post

PSIČKA ODVRGLI V ZABOJNIK ZA ODPADKE

Next Post

MAČKE ČAKAJO PRED TRGOVINO NA DISTANCI

Dodaj odgovor